Nartun omistajalle

Kun lähdet teettämään lancashire heeler -nartullasi pentuja eli kasvattamaan, tarvitset kaiken mahdollisen tiedon koirasi sukulaisista, varsinkin niiden terveydestä. 

Tutustu lancashire heelerin jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO), joka sisältää paljon kasvattajalle välttämätöntä tietoa ja rodun suomalaisten kasvattajien yhteisen suunnitelman rodun tulevaisuuden turvaamiseksi. Lancashire heelerien sukutaulut, viralliset terveystutkimustulokset, LTE ja MH-kuvaustulokset, koe- ja näyttelytulokset löydät Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä KoiraNetistä

Koiranettiä yksityiskohtaisempaa tietoa rodun terveydestä löytyy Suuresta terveystaulukosta, jossa on mm.  koirien PLL- ja CEA-geenitestien tulokset ja runsaasti muuta terveystietoa, kuten tietoja hampaista ja purennoista, kiveksistä, polvien ristisideoperaatioista  sekä rodulla esiintyvistä hampaiden kiillehypoplasiasta ja neurologisesta epilepsia/CECS-oireyhtymästä.

Sinulla tulee olla rehellisyyttä arvioida, onko oma koirasi luonteeltaan ja muiltakin ominaisuuksiltaan sovelias äidiksi.  

Sinulla tulee olla mahdollisuus paneutua pienten pentujen hoitoon, kykyä arvioida tarjottavien kotien soveliaisuus pennuille sekä halua ja kykyä auttaa pentujen omistajia pulmissa koiriensa kanssa vielä vuosienkin jälkeen. Vain ja ainoastaan pentujen kasvattaja on vastuussa myymistään pennuista. Koiranpentujen kaupan vastuita ja oikeuksia säätelevät kauppa- ja kuluttajansuojalait.

Tutustuthan Suomen Lancashire Heeler -yhdistyksen kasvattajasitoumukseen.

Lancashire heeler on mukana perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa (PEVISA), joka sisältää seuraavat ehdot pentujen rekisteröimiselle:

Pentujen vanhemmilla on oltava astutushetkellä voimassa oleva:

 1. virallinen polvitutkimuslausunto: koiran on oltava tutkimushetkellä täyttänyt 12kk. Alle 3-vuotiaana tehty polvitutkimustulos on voimassa kaksi vuotta ja yli 3-vuotiaana tehty tutkimus koiran eliniän.
 2. virallinen silmätutkimuslausunto; lausunto on voimassa 12 kk, ja sen pitää olla voimassa astutushetkellä. Jalostuksesta poissulkevat silmäsairaudet ovat ovat :
  • linssiluksaatio (LL)
  • linssiluksaatio epäilyttävä
  • PRA
  • PHTVL/ PHPV asteet 2-6
  • perinnöllinen katarakta, diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa pois jalostuksesta
  • CEA/coloboma, CEA/ablaatio
  • GRD tai TRD

Kasvattajan tulee olla rehellinen rotua sekä omaa kasvatustyötään kohtaan, mikäli hän havaitsee koiransa periyttävän jotain sairautta tai virhettä, ei kyseistä koiraa tule käyttää jalostukseen uudestaan ja asiasta tulee tiedottaa myös jalostustoimikuntaa.

Jalostukseen toivotaan käytettävän mahdollisimman montaa eri heeler-yksilöä, jotka ovat terveitä ja hyväluonteisia. Suomen Lancashire Heeler – yhdistys suosittelee jalostukseen käytettävän nartun täyttävän seuraavat edellytykset:

 • Astutettava narttu on täyttänyt vähintään 24 kuukautta, mieluiten koira saa olla noin 3-vuotias ensimmäisiä pentuja synnyttäessään. 8-vuotta täyttänyttä narttua ei enää tule käyttää jalostukseen.
 • Koiran polvien tulee olla normaalit (0) tai lähes normaalit (aste 1). Koiraa, jolla on todettu vakavampi polvimuutos (asteet 2-4) tai joka on operoitu vaurioituneiden ristisiteiden vuoksi, ei tule käyttää jalostukseen. Koiran, jonka polvet ovat lähes normaalit (aste1), kumppanin tulee aina olla polviltaan normaali (0).
 • Koiran geneettinen status tunnetun linssiluksaatiogeenimutaation ADAMTS17 suhteen tulee olla selvitetty geenitestillä, paitsi siinä tapauksessa, että sen vanhemmat on geenitestattu ja todettu geneettisesti terveiksi. Kantajalle (CARRIER) tulee aina käyttää tervettä (CLEAR) kumppania.
 • Ylempänä on lueteltu silmätarkastusdiagnoosit, jotka sulkevat koiran rodun PEVISA:n mukaisesti pois jalostuksesta. Mikäli koiran silmistä on tehty jokin muu vähemmän näkökykyyn vaikuttava löydös, ei kuitenkaan tule parittaa kahta samanlaisen löydöksen omaavaa koira keskenään.
 • Selän osalta oireilevat koirat suositellaan jättämään pois jalostuksesta ja LTV1-LTV4 saanut koira yhdistetään vain LTV0-lausunnon omaavan koiran kanssa, kennelliiton antamien ohjeiden mukaisesti,
 • Yhdistelmän molemmilla osapuolilla tulee mieluiten olla luonnenäyttö.  Luonnenäyttöjä ovat suoritettu luonnetesti, MH-luonnekuvaus  tai  käyttäymisen jalostustarkastus.   Rodunomaisesta työkykyisestä luonteesta kertovat myös suoritettu palveluskoirien käyttäytymiskoe (BH), suoritukset tottelevaisuus-, rally-toko-,  agility-, MEJÄ- , pelastuskoira-, paimennus-, koiratanssi- , vesipelastus tai muussa tunnustetussa koemuodossa. Tärkeitä ovat hyvä hermorakenne ja toimintakyky. Hermostunutta, arkaa tai vihaista koiraa ei tule käyttää jalostukseen.
 • Selän osalta oireilevat koirat suositellaan jättämään pois jalostuksesta ja LTV1-LTV4 saanut koira yhdistetään vain LTV0-lausunnon omaavan koiran kanssa, kennelliiton antamien ohjeiden mukaisesti,
 • Koirasta tulisi mielellään olla ainakin yksi virallinen näyttelyarvostelu, mikä kertoo paitsi koiran ulkomuodosta suhteessa rotumääritelmään, myös koiran käsiteltävyydestä.

Pentuetta suunnitellessasi huomioithan vielä seuraavat seikat:

 • Vaikka käytettävissä on vuodesta 2009 asti ollut linssiluksaatiogeenitesti ADAMTS17-geenin suhteen, on tämän jälkeen muutamia geneettisesti terveitä koiria sairastunut linssiluksaatioon.   Oletettavasti linssiluksaatiota aiheuttavia geenejä on useampia tai tähän tunnettuun mutaatioon liittyy ns. säätelygeenejä.  Suuressa terveystaulukossa on auki kirjoitettuna kaikki suomalaisten heelerien silmätarkastukset ja niistä kannattaa seurata mahdollisia merkintöjä lasiaisen rappeumasta ja/tai lasiaisvuodosta, jotka saattavat olla merkkeinä linssiluksaation mahdollisuudesta.
 • Linssiluksaatio ilmenee yleensä vasta aikuisella, 3-6 -vuotiaalla koiralla. Vanhempi terve uros on aina varmempi valinta.
 • Jotta rodun kanta saadaan suvullisesti pidettyä mahdollisimman laajana, yhtä lancashire heeleriä tulee käyttää jalostukseen rajoitetusti, rodun PEVISA:n mukaisena kattona on 20 jälkeläistä/jalostuskoira.
 • Uusintayhdistelmiä ei tule tehdä ja sisaruksille tulee käyttää eri sukuisia tai ainakin eri kumppaneita.
 • Yhdistelmän sukusiitosaste 5 polvella laskettuna tulee pitää niin alhaisena kuin mahdollista, ehdottomasti aina alle 6,25 %, syntyvän pentueen sukutaulussa siis mahdollisimman paljon eri koiria.
 • Jalostuskoirien geneettistä monimuotoisuutta on mahdollista kartoittaa MyDOGDNA-testillä ja testattujen koirien keskuudesta on myös mahdollista etsiä sopivaa parituskumppania, aseta tätä varten koirasi testitulos julkiseksi
 • jalostukseen käytettävä koira geenitestataan CEA/CH:n osalta, jos suunniteltu parituskumppani tiedetään CEA-kantajaksi.
 • Jalostukseen käytettävät koirat geenitestataan ko. sairauden osalta myös siinä tapauksessa, että jompaa kumpaa paritettavista koirista on syytä epäillä CEA/CH-kantajaksi (esim. sairastuneita jälkeläisiä tai muita lähisukulaisia).CEA-sairauden DNA-testin saat tilattua  esim. laboratorioilta  Optigen– tai Laboklin
 • Vähäiset hammaspuutokset, 1-2 hammasta, eivät ole este koiran jalostuskäytölle. Purentavirheistä koiraa tai koiraa, jolta puuttuu runsaasti hampaita, tulee käyttää jalostukseen vain muun tärkeän syyn sitä puoltaessa.
 • Kasvattajan tulee ehdottomasti pyrkiä siihen, että kaikki hänen kasvattamansa lancashire heelerit tutkitaan silmien osalta vähintään kerran, mieluiten kahdesti, aikuisena eli yli 3-vuotiaana.
 • Kasvattajan on varauduttava pentuetta teettäessään moniin kuluihin, esim. terveystutkimukset, astutusmaksu, rekisteröintikulut, madotus- ja ruokintakulut. Vaikka lancashire heeler on yleensä erinomainen synnyttäjä, saattaa joskus tulla eteen jopa keisarinleikkaus tai muu vielä lisäkuluja tuottava ongelma. Rahallista hyötyä suurempi kiitos kasvattajalle lienee aina ilo ja ylpeys onnistuneesta pentueesta ja tyytyväisistä koiranomistajista. Kasvattajan tulee olla myös kaikin tavoin valmis kantamaan vastuunsa ja tukemaan koiranomistajaa, mikäli pennuissa hyvästä tarkoituksesta ja huolellisesta suunnittelusta huolimatta ilmenee ongelmia vaikkapa terveyden tai luonteen suhteen.

Apua ja neuvoja mm. mahdollisten terveysriskikoirien kartoituksesta sukutauluista ja muissa jalostukseen liittyvissä asioissa antaa jalostustoimikunta, 

heeler.jalostustoimikunta@gmail.com