PEVISA ja jalostuksen tavoiteohjelma, JTO

Jalostuskoirien tulee täyttää rekisteröintiin vaadittavat rodun perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman, PEVISA:n, mukaiset kriteerit. Lisäksi suositellaan jalostuksen tavoiteohjelman, JTO:n, vähimmäisvaatimusten täyttymistä.

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma, PEVISA 

Voimassa  1.1.2022 - 31.12.2026.

Pentujen vanhemmista on astutushetkellä oltava voimassa oleva.

  1. Virallinen polvitutkimuslausunto; koiran oltava tutkimushetkellä täyttänyt 12 kk. Alle 3-vuotiaana tehty polvitutkimustulos on voimassa 2 vuotta ja yli 3-vuotiaana tehty tutkimus koko koiran eliniän. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Jalostuksesta poissulkevat polvitutkimustulokset ovat asteet 2-4.                                                        
  2. Virallinen silmätutkimuslausunto; lausunto on voimassa 12 kk, ja sen pitää olla voimassa astutushetkellä. Jalostuksesta poissulkevat silmäsairaudet ovat:
  • Linssiluksaatio (LL), todettu ja linssiluksaatio (LL), epäilyttävä
  • PHTVL/PHPV, sairauden aste 2-6
  • Kaikki perinnölliset kaihimuodot, joista tulos ”muu vähänmerkityksellinen kaihi/katarakta” ei kuitenkaan sulje pois jalostuksesta
  • PRA, todettu
  • CEA, coloboma, todettu ja CEA, ablaatio, todettu
  • RD, geograafinen, todettu (voimassa 31.12.2022 asti) ja RD, totaalinen, todettu
  • Iris hypoplasia, todettu
  • Pienisilmäisyys, todettu

Koiralla saa pentujen rekisteröintihetkellä olla korkeintaan 20 jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2. mukaisen rotuunottomenettelyn kautta.

Sen lisäksi JTO:n vähimmäisvaatimuksena on rodunomainen luonne (mielellään luonnetesti-, MH-luonnekuvaus tai jalostustarkastuksen käyttäytymisosion suorittaminen) ja rodunomainen ulkomuoto, (mielellään yksi virallinen näyttelytulos tai jalostustarkastuksesta saatu arvio koiran ulkomuodosta).

Jalostuksen tavoiteohjelma, JTO

Jalostuksen tavoiteohjelman 2022-2026 liitteet löytyvät jäsensivuilta. Kasvattajasitoumuksen löydät Kasvattajat-sivulta.