MH-luonnekuvaustulokset

Mitä on MH-luonnekuvaus?
MH-luonnekuvauksessa koira käy läpi kymmenen eri testiosiota, jossa kuvataan koiran 31 eri käyttäytymisreaktiota. Luonnekuvauksen aikana kaksi kuvaajaa tarkastelevat koiran luonteenominaisuuksia kuten leikkisyyttä, pelkoa, saalisviettiä ja sosiaalisuutta.

Millä roduilla on osallistumisoikeus?
Osallistumisoikeus on Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityillä puhdasrotuisilla koirilla, jotka ovat vähintään 18 kuukauden ikäisiä.

Mikä on kuvauksen tarkoitus?
MH:n tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta.
Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuina.

Miten kuvaukseen pääsee?
Eri puolilla Suomea järjestetävien luonnetestien ilmoittautumistiedot löytyvät Palveluskoiraliiton VIRKKU.NET sivuilta kohdasta testit ja kuvaukset https://www.virkku.net/index.cfm?template=search.cfm&type=testit

josta ilmenee testitulosten selitykset, kuvaustulokset (määrät ja prosentit punaisella), yleisin tulos alleviivattuna sekä rodun ihannetulos lihavoituna  (jalostuksen tavoiteohjelma JTO 2017-2021). Taulukossa huomioitu 86 heelerin tulokset.

Heelereiden MH-kuvauksen ihannetulos on merkitty oheiseen hämähäkkikaavioon, josta on sanallista tekstiä  helpompi havainnoida koiran luonteen eri osa-alueita.

MH-kuvauksen kuvauslomakkeeseen tulkintaa helpottaa, kun sijoittaa eri osa-alueiden reaktiot hämähäkkikaavioon. Oheisesta linkistä löydät excel-taulukon, johon voit sijoittaa vaikka oman koirasi kuvauslomakkeeseen merkityt reaktiot. Excelissä on vertailua varten valmiina lancashire heelerien rotuprofiilin mukaiset eri osioiden keskiarvot: