DLA monimuotoisuusgeenitesti

DLA-monimutoisuuskartoitus on tehty!

Suomen Lancashire Heeler –yhdistyksen, suomalaisen Genoscoper-laboratorion sekä Helsingin Yliopiston koirien geentitutkimusryhmän yhteistyönä on selvitetty DLA-alueen monimuotoisuutta lancashire heelereillä.

Tutkimuksen mukaan heelereillä esiintyy 9 eri haplotyyppiä, joista yleisin (haplo1) esiintyy noin 71%:lla koirista. Homotsygootteja l. samaperintäisiä DLA-alleelien suhteen on 17% koirista ja heterotsygootteja l. eriperintäisiä 83% koirista.

DLA-monimuotoisuuskartoitus
DLA-toimikunta kiittää kaikkia varainhankintaan osallistuneita. Rahaa kerättiin myymällä DLA-tuotteita, Heeler Happening -tapahtumalla sekä metsätalkoilla. Näiden lisäksi rahalahjoituksia saatiin yhteensä 620€. Kiitos kaikille kullanarvoisesta panoksesta rotumme tulevaisuuden turvaamiseksi!

Seuraavat lahjoittavat ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen:
Teija Salomaa (Kauhia Kartano)
Eva Stadius (Stallmästarens)
Eeva Teräväinen (Myheels)
Tuija Hatakka
Anna Kulmakorpi (Minimonsteri)
Marja Huhtakangas
Ulla Tommila (Tuulensuun Torpan)
Terhi Yrjölä

DLA-toimikunta