Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry

Suomen Lancashire heeler -yhdistys perustettiin 24.11.2002 ja rekisteröitiin 28.8.2003. Suomen Kennelliitossa rotua edustaa Suomen Seurakoirayhdistys ry, jonka jäseneksi Lancashire Heeler ry liittyi vuonna 2004.  Suomen Lancashire heeler-yhdistys sai rotuyhdistyksen statuksen 11.12.2014. Yhdistyksessä oli vuoden 2018 lopussa 468 jäsentä.

Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja Vuosikirjoissa on julkaistu rodun rekisteröinnit sekä terveys- ja tilastotiedot. Lancashire heeleriin liittyvä tilastotieto yhteenvetoineen löytyy Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä internetistä lähes reaaliaikaisesti osoitteessa http://jalostus.kennelliitto.fi

Suomen Lancashire heeler ry:n toiminta kattaa koko maan ja sen alaisuudessa toimii myös useita alueyhdyshenkilöiden vetämiä alueellisia harrastajaryhmiä.  Yhdistyksen toimintaan kuuluu mm. vuosittainen kesäleiri, jalostuspäivät, MH-kuvaus ja luonnetesti, rotumestaruuskisat mm. agilityssa ja TOKO:ssa sekä monimuotoiset alueelliset kokoontumiset yhteislenkeistä erilaisten lajiharjoitusten kautta vaikkapa koirauimalaretkiin.

Suomen Lancashire Heeler ry:n ensimmäinen oma erikoisnäyttely järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017 ja tullaan järjestämään vuosittain.

Suomen Lancashire Heeler -yhdistykseen voi ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen heeler.yhdistys(at)gmail.com