Jalostustarkastukset

Kennelliiton kehittämä jalostustarkastus on rotujärjestöjen työkalu, jolla voidaan kerätä yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa koirien ominaisuuksista. Tarkastus sisältää ulkomuoto- ja käyttäytymisosion, jotka voidaan suorittaa samalla kertaa, erikseen tai vain toisen osa-alueen osalta.


Käyttäytymisen jalostustarkastus

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa luonnetestin ja MH-luonnekuvauksen rinnalle yhden työkalun kerätä tietoa koirien luonteenominaisuuksista. Käyttäytymisen tarkastuksen tekee yhdessä kaksi henkilöä, joista vähintään toinen on suorittanut Kennelliiton jalostustarkastajakoulutuksen.


Ulkomuodon jalostustarkastus

Ulkomuodon arviointi sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen koiran rakenteesta. Ulkomuodon jalostustarkastuksen suorittaa rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari yksin tai kaksi rotujärjestön nimeämää ja kennelliiton hyväksymää ulkomuodon jalostustarkastajaa yhdessä.

Ulkomuodon jalostustarkastukseen osallistuvan koiran tulee olla täyttänyt 18 kk ja käyttäytymisen jalostustarkastukseen osallistuvan koiran 24 kk. Jalostustarkastukseen saa osallistua useammin kuin kerran.

Kennelliiton jalostustietojärjestelmään Koiranettiin koira tulee saamaan suorittamastaan osiosta riippuen tulokseksi ”Käyttäytymisen (tai ulkomuodon) jalostustarkastus suoritettu”. Tulos voi olla myös hylätty tai keskeytetty. Hylätyn tarkastuksen voi uusia aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua, keskeytetyn tarkastuksen uusimiselle ei ole aikarajoitusta. Tulokset näkyvät Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä kun tekninen toteutus valmistuu.

Suomen Lancashire Heeler -yhdistyksen jalostustarkastus Klaukkala 5.3.2017

Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suorittivat Auli Kiminki ja Kirsi Kotisaari, ulkomuodon jalostustarkastuksen Maija Mäkinen.

Käyttäymisen ja ulkomuodon jalostustarkastuksen suorittivat hyväksytysti:

Käyttäytymisen jalostustarkastuksen suorittivat hyväksytysti: