Rodun PEVISA ja jalostuksen tavoiteohjelma

PEVISA 2022-2026

Lancashire heelereillä on rotukohtainen PEVISA –ohjelma, jonka mukaisesti rekisteröitävien pentujen vanhempien tulee täyttää seuraavat ehdot

Pentujen vanhemmista on astutushetkellä oltava voimassa oleva

 1. Virallinen polvitutkimuslausunto; koiran oltava tutkimushetkellä täyttänyt 12 kk. Alle 3-vuotiaana tehty polvitutkimustulos on voimassa 2 vuotta ja yli 3-vuotiaana tehty tutkimus koko koiran eliniän. Tuloksen 1 saanut koira voidaan yhdistää vain tuloksen 0 saaneeseen koiraan. Tuloksen 2-3 saaneiden koirien jälkeläisiä ei rekisteröidä.
 2. Virallinen silmätutkimuslausunto; lausunto on voimassa 12 kk, ja sen pitää olla voimassa astutushetkellä.  Jalostuksesta poissulkevat silmäsairaudet ovat ovat :
 • linssiluksaatio (LL)
 • linssiluksaatio epäilyttävä
 • PRA
 • PHTVL/ PHPV asteet 2-6
 • perinnöllinen katarakta, diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa pois jalostuksesta
 • CEA/coloboma, CEA/ablaatio
 • TRD
 • Iris hypoplasia
 • M + MOA (mikro-oftalmia + multiple ocular anomalies) eli pienisilmäisyys

Koiralla saa pentujen rekisteröintihetkellä olla korkeintaan 20 jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta.


Jalostuksen tavoiteohjelma, JTO

Jalostuksen tavoiteohjelma 2022-2026 luettavissa jäsensivuilla.

Lisää ohjeita ja tarvittavia lomakkeita Linkit-sivulta.  Oheisilta sivuilta voit tarkistaa ajantasaiset tiedot virallisia silmätarkastuksia suorittavista eläinlääkäreistä  ja virallisia polvilausuntoja suorittavista eläinlääkäreistä