Rodun PEVISA ja jalostuksen tavoiteohjelma

PEVISA

Lancashire heelereillä on rotukohtainen PEVISA –ohjelma, jonka mukaisesti rekisteröitävien pentujen vanhempien tulee täyttää seuraavat ehdot

Pentujen vanhemmista on astutushetkellä oltava voimassa oleva

  1. virallinen polvitutkimuslausunto; koiran oltava tutkimushetkellä täyttänyt 12 kk. Alle 3-vuotiaana tehty polvitutkimustulos on voimassa 2 vuotta ja yli 3-vuotiaana tehty tutkimus koko koiran eliniän.
  2. virallinen silmätutkimuslausunto; lausunto on voimassa 12 kk, ja sen pitää olla voimassa astutushetkellä.  Jalostuksesta poissulkevat silmäsairaudet ovat ovat :
  • linssiluksaatio (LL)
  • linssiluksaatio epäilyttävä
  • PRA
  • PHTVL/ PHPV asteet 2-6
  • perinnöllinen katarakta, diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa pois jalostuksesta
  • CEA/coloboma, CEA/ablaatio
  • GRD tai TRD

Koiralla saa pentujen rekisteröintihetkellä olla korkeintaan 20 jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2 mukaisen rotuunottomenettelyn kautta.


Jalostuksen tavoiteohjelma, JTO

Lisää ohjeita ja tarvittavia lomakkeita Linkit-sivulta.  Oheisilta sivuilta voit tarkistaa ajantasaiset tiedot virallisia silmätarkastuksia suorittavista eläinlääkäreistä  ja virallisia polvilausuntoja suorittavista eläinlääkäreistä