Målsättningsprogrammet för avel av lancashire heeler är i kraft 1.1.2012-31.12.2016.

Det innehåller begränsningar som trädde i kraft den 1.1.2007. Avkomman till en tik eller en hanhund har begränsats till tjugo, ändå så att den sista kullen registreras i sin helhet. Både fadern och modern bör vid tidpunkten för betäckningen ha ett högst 6 månader gammalt officiellt ögonlysningsresultat. Om hos någon av föräldrarna har diagnostiserats en ögonsjukdom, registreras inte avkomman. Dessutom måste föräldrarna vara officiellt knäundersökta.

Bifogad den engelska förkortade versionen av målsättningsprogrammet för avel av lancashire heeler.