Uroksen omistajalle

Lancashire heelerin hyvin pienen suvullisen varannon vuoksi olisi toivottavaa, että mahdollisimman monella terveellä ja hyväluonteisella koiralla olisi mahdollisuus kerran elämänsä aikana saada jälkeläisiä. Tarkoituksena ei ole määrän lisäys vaan suvullisen varannon laajentaminen. Rodulle tärkeää olisi, että mahdollisimman monen uroksen silmät ja polvet tutkittaisiin aikuisiällä, yli 3-vuotiaana.

Koiralla tulisi olla mahdollisuus osoittaa hyvä hermorakenteensa ja toimintakykynsä jonkinlaisen luonnenäytön myötä ja toivottavaa olisi myös, että koiralla olisi vähintään yksi virallinen näyttelyarvostelu. Tarkempia tietoja kaikista edellä mainituista ja muistakin terveyteen ja rodun suvulliseen varantoon liittyvistä seikoista tarkemmin kohdassa Nartun omistajalle.

Ihanne olisi, että yhdellä lancashire heelerillä olisi Suomessa noin 10 jälkeläistä elinaikanaan. Uroksia toivotaan säästettävän käytettäväksi osittain myös vanhemmalla iällä. Rodun silmäsairauksista vakavin, linssiluksaatio, ilmenee yleensä vasta 3-6 vuoden iässä, vanhempi koira on aina pienempi riski.

Lancashire heeler on mukana perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa (PEVISA), joka sisältää seuraavat ehdot pentujen rekisteröimiselle:

Pentujen vanhemmista on astutushetkellä voimassa oleva: 1. virallinen polvitutkimuslausunto: koiran on oltava tutkimushetkellä täyttänyt 12kk. Alle 3-vuotiaana tehty polvitutkimustulos on voimassa kaksi vuotta ja yli 3-vuotiaana tehty tutkimus koiran eliniän
 2. virallinen silmätutkimuslausunto; lausunto on voimassa 12 kk, ja sen pitää olla voimassa astutushetkellä. Jalostuksesta poissulkevat silmäsairaudet ovat ovat :
  • linssiluksaatio (LL)
  • linssiluksaatio epäilyttävä
  • PRA
  • PHTVL/ PHPV asteet 2-6
  • perinnöllinen katarakta, diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa pois jalostuksesta
  • CEA/coloboma, CEA/ablaatio
  • GRD tai TRD

Huomaathan, että edellä mainitut ovat pentujen rekisteröintiin tarvittavat vähimmäisvaatimukset. Lisäksi oleellista on, että jalostukseen käytettävän koiran geneettinen status tunnetun linssiluksaatiogeenimutaation suhteen on selvitetty geenitestillä (linkki sivulle Geenitesti), paitsi siinä tapauksessa, että sen vanhemmat on geenitestattu ja todettu geneettisesti terveiksi. Kantajalle (CARRIER) tulee aina käyttää tervettä (CLEAR) kumppania.

Uroksenkin omistajan on hyvä tutustua lancashire heelerin jalostuksen tavoiteohjelmaan(JTO), joka sisältää paljon tietoa rodusta ja kaikille yhteisen suunnitelman rodun tulevaisuuden turvaamiseksi.

Uroksen omistajalla on aina päätösvalta uroksensa käytöstä. Urosta ei tulisi antaa huonokuntoisella tai luonteeltaan epätyypilliselle nartulle. Uroksen omistajan toivotaan olevan myös rehellinen ja poistavan jalostuksesta koira, jos se jättää pentuihinsa merkittävästi jotain sairautta tai virhettä.

Lancashire heelerien rekisteröinnit, sukutaulut, terveystutkimustulokset, koe- ja näyttelytulokset löydät Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä: KoiraNetistä.

Koiranettiä yksityiskohtaisempaa tietoa rodun terveydestä löytyy Suuresta terveystaulukosta, jossa on mm.  koirien PLL- ja CEA-geenitestien tulokset ja runsaasti muuta terveystietoa, kuten tietoja hampaista ja purennoista, kiveksistä, polvien ristisideoperaatioista  sekä rodulla esiintyvistä hampaiden kiillehypoplasiasta ja neurologisesta epilepsia/CECS-oireyhtymästä.

Apua ja neuvoja mm. mahdollisten terveysriskikoirien kartoituksesta sukutauluista ja muissa jalostukseen liittyvissä asioissa antaa jalostustoimikunta.

heeler.jalostustoimikunta@gmail.com

Lisää ohjeita ja tarvittavia lomakkeita Linkit-sivulta