Medlemsavgiften 2024

  • Årsmedlem 27 €
  • Ungdomsmedlem (under 18 år) 27 €
  • Familjemedlem 12 €
  • Ständig medlem 270 €
  • Av uppfödare anmäld valpköparmedlem 12 €
  • Anslutningsavgift 10 €

OBS! Anslutningsavgiften bör också betalas ifall medlemskapet av någon anledning har avbrutits.

Gamla medlemmar

Befintliga medlemmar kommer att få en medlemsavgift i januari. Genom att betala din medlemsavgift inom utsatt tid säkrar du att ditt medlemskap är i kraft, din rösträtt på föreningens medlemsmöten och din rätt till medlemsförmåner.

Nya medlemmar

Om du vill bli medlem i Finlands Lancashire Heeler Club, vänligen kontakta oss via prenumerationsformulär nedan. Efter godkännande av din ansökan får du information om hur du betalar dina medlemsabonnemang. Ditt medlemskap träder i kraft när vi har mottagit din betalning. Medlemsavgiften täcker det påbörjade året.

Medlemsförmåner

  • tidningen Heeler Harrastajat, 4 nummer/år
  • annonser i tidningen Heeler Harrastajat för medlemspris
  • rätt att till medlemspris deltaga i evenemang som arrangerats av föreningen
  • rådgivning