Jalostustiedustelu

Jostustoimikunta ei tällä hetkellä anna varsinaisia urosehdotuksia, vaan nartunomistaja / kasvattaja voi halutessaan pyytää jalostustoimikuntaa tarkastelemaan ja kommentoimaan kasvattajan omia urosvaihtoehtoja terveystietokantaan peilaten.

Varaudu, että jalostustoimikunnan käsittelyyn menee vähintään kaksi viikkoa ja koirien terveystutkimuksiin vähintään saman verran.

Olethan perehtynyt lancashire heelerin PEVISAan, jalostuksen tavoiteohjelmaan ja jalostustoimikunnan toimintaperiaatteesta löytyviin rodun jalostuskriteereihin, jotka kaikki löytyvät tekstin lopusta.

Laita jalostustoimikunnalle seuraavat tiedot tarpeellisin osin sähköpostitse osoitteeseen heeler.jalostustoimikunta@gmail.com:

 • nartun nimi ja rekisterinumero
 • paino
 • KoiraNetin tietoihin lisättävää: tuoreempi terveystarkastus, epäviralliset luonnenäytöt tms.
 • Purenta ja hampaisto: merkitse mahdolliset hammaspuutteet tai jos koiralla muu kuin saksipurenta
 • Miten kuvailisit koiran luonnetta, onko se avoin / pidättyväinen, rauhallinen / vilkas, herkkähaukkuinen / hiljainen yms.
 • Terveydessä huomioitavaa: mahdolliset leikkaukset, allergiset reaktiot, toistuvat sairaudet tms.
 • Rakenteessa huomioitavaa: puutteet / hyvät puolet
 • Turkin laadussa huomioitavaa
 • Huomiot nartun mahdollisista aiemmista pentueista: erityistä hyvää / erityisiä puutteita
 • onko nartun lähisukulaisissa tiedossa terveydellisiä tai muita seikkoja, jotka yhdistelmää tehtäessä tulisi huomioida
 • urosehdokkaasi
 • onko yhdistelmän suhteen erityisiä toiveita tai vältettäviä asioita

Kiitämme tiedustelusta!