Terveys- ja käyttäytymiskyselyt

Terveyskysely

Lomakkeen tietoja tullaan käyttämään rotuyhdistyksen tilastoinnissa ja rodussa esiintyvien ongelmien ja sairauksien kartoittamisessa, tiedoilla myös täydennetään suurta terveystaulukkoa. Lomakkeen voi täyttää useampaan kertaan koiran elinaikana, mikäli terveydentilassa tapahtuu muutoksia. Myös tiedot jo edesmenneistä koirista ovat tärkeitä. Vastaamalla kysymyksiin huolellisesti ja rehellisesti autat kasvattajia vaalimaan heelereiden terveyttä tulevaisuudessakin, pienikin asia voi olla merkittävä. 

Vastaa kyselyyn tästä.


Käyttäytymiskysely

Luonne on yksi koiran tärkeimmistä ominaisuuksista, kyselyllä kartoitamme heelereiden käyttäytymistä arjen eri tilanteissa. Lomakkeen voi täyttää useampaan kertaan koiran elinaikana, mikäli käytöksessä tapahtuu muutoksia. Myös tiedot jo edesmenneistä koirista ovat arvokkaita. Vastaathan kyselyyn huolellisesti ja rehellisesti, näin saamme luotettavaa tilastotietoa heelereidemme käyttäytymisestä. Haluammehan vaalia tämän upean pienen koiran luonneominaisuuksia, jotka tekevät siitä juuri heelerin.

Lomakkeen tietoja tullaan käyttämään rotuyhdistyksen tilastoinnissa.

Vastaa kyselyyn tästä.

JALOSTUSTOIMIKUNTA KIITTÄÄ ARVOKKAASTA AVUSTASI RODUN PARHAAKSI!