Luonne

Rotumääritelmä kuvaa lancashire heelerin aktiiviseksi työskentelijäksi, joka on iloinen ja omistajiinsa kiintynyt. Työtehtävissään lancashire heeler on ollut erittäin monipuolinen. Tämän myötä heeler on myös erinomainen harrastuskoira.

Heelerillä on ilmeikäs elekieli, ja se pärjää yleensä hyvin toisten vilkkaiden koirien seurassa. Useimmat heelerit suhtautuvat muihin koiriin melko itsevarmasti ja pelottomasti. Omistajiinsa heeler kiintyy vahvasti. Vieraisiin se saattaa suhtautua hieman pidättyväisemmin, mutta tässä on melkoisesti yksilökohtaista vaihtelua. Heeler on hyvin kontaktinhaluinen omistajaansa kohtaan. Katsekontaktin opettaminen pennullekaan ei useinkaan vaadi suurta vaivaa. Heeleriä on helppo pitää vapaana, sillä koira ei yleensä halua mennä kauaksi omistajastaan. Kontaktiherkkyyden ja vahvan yhteistyöhalukkuuden myötä heelerin koulutettavuus on erinomainen.

Muiden karjakoirien tapaan myös heelerin luonteeseen liittyy rohkeutta ja röyhkeyttä, jota tarvitaan kookkaan nautakarjan käsittelyyn. Voimakas luonne yhdistettynä vilkkauteen ja terävyyteen edellyttää koiran kunnollista kasvatusta ja koulutusta. Heeleri tarvitsee päivittäin sekä riittävästi liikuntaa että aivotyötä. Sen luonteen miellyttävät puolet pääsevät oikeuksiinsa vain, jos koira saa purkaa toiminnantapeensa järkevään työhön tai harrastamiseen. Harrastamisen ei tietenkään tarvitse olla kilpailumielessä tavoitteellista, vaan pääasia on, että koiralla on tarpeeksi tekemistä.

Heelerillä on usein taipumus vartioida reviiriään, mikä ilmenee herkkyytenä hälytyshaukkuun. Kohtuullinen pidättyväisyys omalla reviirillä on karjakoirille tyypillistä. Hyväluonteinen heeleri kykenee kuitenkin iloiseen tervehdykseen omistajan toivotettua vieraat tervetulleiksi. Omistajan tulee kuitenkin olla tarkkana, ettei hän altista nuorta koiraa sosiaalisissa tilanteissa pelon tunteelle. Koiraa tulee pennusta asti ohjata toimimaan hyväksyttävällä tavalla suhteessa vieraisiin ihmisiin. Jos sosiaalistamiseen kiinnitetään huomiota nuorella iällä, ei ongelmia yleensä synny. Koiralle tulisi tarjota mahdollisimman paljon myönteisiä kokemuksia sekä vieraista ihmisistä että koirista.

Lancashire heelerille tulee opettaa huolellisesti hoitotoimenpiteiden, kuten kynsienleikkuun, sietäminen pienestä pitäen. Omanarvontuntoinen ja samalla herkkä koira saattaa vastustaa tomerasti hoitotoimenpiteitä, eläinlääkärin tai tuomarin koskettelua, jos sen annetaan itse siitä päättää. Pennusta pitäen johdonmukaisesti käsitelty ja opetettu koira esiintyy edukseen myös käsittelytilanteissa.