Suuri terveystaulukko

Löydät taulukot alta Excel-muodossa.  Excel sisältää kaksi välilehteä.

Iso kiitos kaikille tietoja ilmoittaneille! Uusin taulukko 5/2024.

2020 tehty muutos: Tiedostoon lisättiin omat sarakkeet patella ja ristiside-operoiduille/konservatiivisella hoidolla oleville, helpottamaan operoitujen koirien tietojen löytämistä ja tilaston ylläpitoa polvioperoiduista koirista.

Tarkastathan oman koirasi/koiriesi tiedot!
Mikäli terveystaulukosta puuttuu tietoja tai on virheitä, ilmoitathan niistä sähköpostilla heeler.terveystaulukko(at)gmail.com

Terveystaulukon lukijalle

Taulukossa käytettyjen värien selitykset löydät taulukon ensimmäiseltä ”lehdeltä” Värien selitykset. HUOM! Taulukossa käytetyt liukuvärikoodit eivät näy joillakin Applen selaimilla. Liukuvärillä on merkitty koira, joka on useamman silmäsairauden kantaja. Ongelmaan pyritään löytämään korjaus mahdollisimman pian.

Listan tiedot perustuvat Suomen Kennelliitolta saatuihin sekä koiran omistajan tai kasvattajan ilmoittamiin tietoihin. Lancashire heelerien silmätutkimustuloksia lukiessa tulee huomioida, että listaan on merkitty kaikki silmätutkimuseläinlääkärien silmätarkastuskaavakkeisiin merkitsemät löydökset,  myös koiran näön kannalta harmittomat muutokset. Osa perinnöllisistä silmäsairauksista on todettavissa jo pennuilla (esim. CEA ja PHTVL/PHPV, synnynnäinen katarakta), osa ilmenee vasta aikuisiällä (katarakta, PRA ja linssiluksaatio). Listaan on erikseen merkitty pentuna tehty silmätarkastus sekä aikuisena tehdyt tutkimukset, joista jalostustoimikunta on saanut tiedon Suomen Kennelliitosta.

Suosittelemme lancashire heeler -pentujen silmien virallista tutkimista 6-8-viikkoisena, yksivuotiaasta lähtien vuosittain ja jalostukseen käytettävien koirien tarkistuttamista aina ennen astutusta niin, että astutushetkellä silmätarkastuslausunto on alle 12 kuukautta vanha (PEVISA).

Silmädiagnoosit
CEA (collie eye anomalia) on colliella ja myös lancashire heelerillä tavattava kehityshäiriö. Sairaudessa on kolme eri vaikeusastetta: lievin ch/crd, coloboma ja vakavin ablaatio, joka aiheuttaa verkkokalvon irtauman. Lievimmätkin asteet ovat havaittavissa 6-8 viikkoisilla pennuilla, myöhemmin pigmentti voi peittää ne.

HC eli katarakta on linssin samentuma. Linssin läpinäkyvyys häviää osittain tai kokonaan, jolloin koira sokeutuu. Muutokset alkavat eri roduilla linssin eri osista ja ne saattavat häiritä koiraa vain lievästi, mutta jalostukseen HC-koiraa ei tule käyttää (PEVISA). Osa linssin samentumista ei ole perinnöllisiä, vaan muitakin syitä on.

LL eli linssiluksaatio esiintyy mm. pienillä terrieriroduilla ja lancashire heelerillä. Mykiön ripustimet ovat epänormaalisti kehittyneet, rappeutuneet tai repeytyneet. Luksaatio voi olla primääri eli perinnöllinen, sekundääri eli jonkin muun silmäsairauden (glaukooma) aiheuttama tai traumaattinen eli tapaturman seurausta.

Primääri luksaatio esiintyy molemmissa silmissä, riski-ikä on noin 36 vuotta. Ensioireina on voimakas kipu (siristely, vetinen silmävuoto), silmän punoitus, sarveiskalvon samentuminen. Hoito on yleensä kirurginen, linssin poisto.

LL -epäilyttävää tai sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen (PEVISA). Lancashire heelereillä tavattavaa linssiluksaatiota aiheuttaa mitä todennäköisemmin ainakin kaksi (tai useampi) eri geenimutaatio, joista vasta yksi on tunnistettu.

PHTVL/PHPV:ssa linssin ja silmänpohjan välinen sikiökautinen verisuonisto ei ole normaalisti surkastunut. Sairaus jaetaan asteisiin 1-6, jotka voivat olla pienistä pigmenttipilkuista aina sokeutta ja kaihia aiheuttaviin muutoksiin. Aste 1 ei ole progressiivinen. Koiraa, jolla on diagnosoitu PHTVL aste 2-6, ei tule käyttää jalostukseen (PEVISA).

PPM on iriksen eli värikalvon kehityshäiriö, jossa pupilliaukon avautuminen ei ole ollut täydellistä vaan värikalvolta lähtee rihmoja linssiin, sarveiskalvoon tai toiseen kohtaan värikalvoa. Muutokset ovat yleensä lieviä eivätkä aiheuta oireita. Koiraa, jolla on vaikea-asteinen PPM ei tule käyttää jalostukseen.

PRA on verkkokalvon asteittainen surkastuma aiheenvaihduntahäiriön seurauksena. Sairaan koiran näkökyky heikkenee asteittain. Ensi oireena on hämäräsokeus. Koira sokeutuu 18 vuoden välillä rodusta riippuen. PRA-sairasta koiraa ei tule käyttää jalostukseen (PEVISA).

RD on synnynnäinen verkkokalvon vajaakehitys, jossa eriasteisia muutoksia lievistä verkkokalvon poimuista sokeutta aiheuttaviin muutoksiin. Muutokset voidaan todeta jo pennulla. Lievimmät poimut eivät ole esteenä jalostuskäytölle.

Verkkokalvolta ja mykiöstä on heelerien kohdalla tehty myös muita tarkemmin määrittelemättömiä löydöksiä. Jotkut diagnooseista on merkitty tulkinnanvaraisiksi. Uusintatarkastus voi tuoda lisätietoja ja osaltaan auttaa rodun silmätilanteen kartoitusta.

Geenitestit
Terveystaulukko sisältää listan kaikista ilmoitetuista geenitestatuista heelereistää (sekä LL-geenitesteistä että CEA-geenitesteistä). Ilmoitathan koirasi / koiriesi tuloksen saatuasi tiedot jalostustoimikunnalle (heeler.jalostustoimikunta@gmail.com), niin saamme lisättyä ne terveystaulukkoon.

Huomioithan LL- eli linssiluksaatiogeenitestilistaa lukiessasi, että koira voi olla geenitestattu terveeksi (terve), vaikka sillä olisi diagnosoitu linssiluksaatio tai sen esiaste (0-koodi). Sairauden aiheuttaa silloin jokin muu geeni, kuin tämä nyt testattavissa oleva, tai kenties jokin muu sairaus.

Ruotsin lancashire heeler yhdistyksen listan testatuista koirista löydät täältä.
Englannin lancashire heeler yhdistyksen listan testatuista koirista löydät täältä.

Muut terveystutkimukset

Patellaluksaatio, lancashire heelerillä esiintyy monien muiden pienien rotujen tapaan patellaluksaatiota eli polvilumpion sijoiltaanmenoa. Vaiva on yhteydessä polvinivelen epämuotoiseen rakenteeseen. Suorat polvikulmaukset ja väärät raaja-asennot, kuten sisään- tai ulospäin kääntyneet polvet, altistavat patellaluksaatiolle.

Astutushetkellä lancashire heelerillä tulee olla virallinen polvitarkastuslausunto (PEVISA). Virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kuukautta. Koiran polvilausunto on voimassa pysyvästi, mikäli se annetaan kolme vuotta täyttäneelle koiralle. Alle kolmivuotiaalle koiralle tehty tutkimus tulee uusia kahden vuoden kuluessa lausunnon saamisesta, mikäli koiralle tarvitaan voimassaoleva lausunto.

Arvosteluasteikko:

Aste 0 Polvilumpio ei luksoidu.

Aste 1 Polvinivel on lähes normaali. Patellaa voidaan liikutella helpommin kuin normaalisti ja se saadaan käsittelemällä luksoitumaan, samalla kun jalkaa ojennetaan ja koukistetaan. Lumpio luksoituu ajoittain, mutta palaa itse paikoilleen. Tyypillistä on, että koira jättää joskus sairaalla jalalla muutaman askeleen väliin. Sääriluu on lievästi kiertynyt.

Aste 2 Patella on tavallisesti paikoillaan. Se kuitenkin luksoituu jalkaa koukistettaessa tai kierrettäessä ja pysyy pois kunnes se autetaan takaisin paikoilleen joko käsin painamalla tai jalkaa oikaisemalla. Reisiluun ja polvilumpion välinen nivel saattaa nitistä. Sääriluu voi olla kiertynyt jopa 30 astetta.

Aste 3 Polvilumpio on suurimman osan ajasta poissa paikoiltaan. Patella saadaan takaisin uraansa jalkaa oikaisemalla ja kädellä painamalla. Sääriluu on kiertynyt 30-60 astetta.

Aste 4 Patella on jatkuvasti poissa paikoiltaan, eikä sitä saada pysymään telaurassa ilman leikkausta.

Lonkkaniveltutkimuksessa selvitetään lonkkamaljan ja reisiluun pään muotoa ja yhteensopivuutta. Tulokset ilmoitetaan asteikolla A (virheetön rakenne) –  E (hyvin vakavat muutokset). Heelerien lonkista on saatavissa muista maista tietoa niukasti.

Muuta huomioitavaa
Listalla on nähtävillä myös muita koiran omistajan tai kasvattajan ilmoittamia huomioita koirasta, jotka on jalostustoimikunnalle ilmoitettu.

Taulukossa esiintyviä lyhenteitä:
mmm.            muut mykiömuutokset
sklm.               sarveiskalvomuutokset
vkl.                   verkkokalvolöydös
oik.                  oikea
vas.                  vasen
ei merk.          ei merkitystä
ei perinn.        ei perinnöllinen
tm.                   tarkemmin määrittelemätön
tv.                     tulkinnanvarainen
rajat.                rajatapaus
terve (vtp)       terve (vanhempien tuloksen perusteella)

 

TERVEYSKYSELY 2014, terveyskyselyssä kysyttiin seuraavia tietoja, seuraavanlaisin kysymyksin

1. Perustieto
a) kotimainen koira
b) vienti
c) tuonti
d) kuollut

2. Purenta
a) normaali saksipurenta
b) yläpurenta
c) alapurenta
d) tasapurenta
e) epätasainen purenta esim. yksi tai useampi etuhammas poikkeaa normaalista saksipurennasta

3. Hammaspuutos (jokin muu kuin poistettu tai muuten irronnut)
a) normaali 42 hampaan hampaisto
b) puuttuu yläetuhammas / -hampaita
c) puuttuu alaetuhammas / -hampaita
d) puuttuu ylävälihammas / -hampaita
e) puuttuu alavälihammas / -hampaita
f) puuttuu yläposkihammas / -hampaita
g) puuttuu alaposkihammas / -hampaita

4. Kiille
a) normaali kiille
b) kiillepuutos osassa hampaita
c) kiillepuutos kaikissa hampaissa

5. Polvi/patella
a) ei operoitu
b) patellaluksaation vuoksi toinen polvi leikattu
c) patellaluksaation vuoksi molemmat polvet leikattu

6. Polvi/ristiside
a) ei operoitu
b) ristisidevamman vuoksi toinen polvi leikattu
c) ristisidevamman vuoksi molemmat polvet leikattu

7. Kivekset
a) normaalit kivekset
b) yksi kives puuttuu
c) molemmat kivekset puuttuvat

8. Häntä
a) normaali häntä
b) häntämutka