Terveysliite 

Heelereillä esiintyviä perinnöllisiä sairauksia ja vikoja -liite.

Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry.:n jalostustoimikunta on laatinut kasvattajien hyödynnettäväksi rodun perinnöllisistä sairauksista ja vioista yhteenvedon, joka on helppo liittää kauppasopimuksen liitteeksi.

Terveysliitteseen on koottu mahdollisimman kattavasti tietoa rodussa esiintyvistä vioista ja sairauksista, joista on riittävästi tutkimustietoa. Terveysliitteen lisäksi kasvattajan on kerrottava pennunostajalle juuri kyseisen koiran riskeistä sairastua rodussa tavattaviin sairauksiin. 

Kennelliiton ohjeistuksen mukaan myyjällä on tiedonantovelvollisuus koiran ja rodun tyypillisistä ominaisuuksista, rodussa esiintyvistä vioista ja sairauksista sekä näiden seikkojen merkityksestä käytännössä. Suositus on, että kennelliiton kauppasopimukseen liitetään omaan rotuun liittyvä riittävän kattava selvitys edellä mainituista asioista.

Lähde: Suomen kennelliitto kauppasopimus