29.3.2020 Vuosikokous ja jalostuspäivä.

Suomen Lancashire Heeler –yhdistys ry:n

Sääntömääräinen vuosikokous sekä jalostuspäivä sunnuntaina 29. maaliskuuta 2020

Paikka: Koirakoulu Rallitassu, Kauppanummentie 8, 01900 Nurmijärvi

Korona-virus tautitilanteesta johtuen on Suomen Lancashire Heeler yhdistys ry (SLHY) hallitus päättänyt siirtää vuosikokouksen ja jalostuspäivä ajankohtaa. Vuosikokous ja jalostuspäivä oli tarkoitus pitää 29.03.2020. Valitamme tapahtunutta.
Seuraava mahdollinen ajankohta on erikoisnäyttelyn yhteydessä pidettävällä heelerleirillä kesäkuun lopussa. Seuraamme tautitilanteen etenemistä ja tiedoistamme asiasta lisää kun saamme lisää tietoa epidemian etenemisestä.

TERVETULOA osallistumaan Suomen Lancashire Heeler –yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen sekä jalostuspäivään.

Päivän aikataulu:

kello              10.00   Tervetuloa

                          Kahvit, suolaista ja makeaa purtavaa

10.30             Jalostuspäivä

                          Emon ja pentujen ruokinta, Mari Small, Royal Canin

                          MydogDNA-testin kertomaa, Päivi Ruotanen, Genoscoper-laboratorio

13.30             Kokouskahvi, yhdistys tarjoaa, ja valtakirjojen tarkastus

14.00             Vuosikokous


Tarjottavien riittävyyden varmistamiseksi ILMOITTAUDU jalostuspäivään oheisella lomakkeella  viimeistään 15.3.2018. 

Jalostuspäivä on Suomen Lancashire Heeler ry:n jäsenille ilmainen, osanottomaksu ei-jäseniltä 25 e. Jalostuspäivän osanottajille tarjolla kahvia/teetä sekä suolaista ja makeaa purtavaa 5 e hintaan, varaa tasaraha.

HUOM: Ennen vuosikokouksen alkua tarkastetaan kokousedustajien äänioikeus ja valtakirjat, jotka tulee toimittaa paikalle viimeistään 15 min ennen kokouksen alkua. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää yhden jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.


Suomen Lancashire Heeler ry. vuosikokous

Esityslista

1.       Kokouksen avaus

2.       Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.       Hyväksytään kokouksen työjärjesty

5.       Esitetään vuodelta 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6.       Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.       Vahvistetaan vuodelle 2020 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8.       Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

9.       Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

10.   Valitaan edustajat Suomen Seurakoirayhdistys ry:n ja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n kokouksiin

11.   Käsitellään ehdotus hallituksen ja toimihenkilöiden matkakorvauksista vuodelle 2020

·         Ehdotetaan, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten matkakorvaus hallituksen kokouksista sekä jalostustoimikunnan jäsenten matkakorvaus toimikunnan kokouksista v. 2020 on 0,16 €/km. Matkakorvauksen yläraja on 60,00 € / henkilö / kokous. Matkakorvausta ei makseta sähköisistä kokouksista. Kimppakyytejä tulee suosia mahdollisuuksien mukaan.

·         Ehdotetaan, että yhdistyksen toimihenkilöille ja tapahtumien järjestäjille voidaan maksaa matkakorvaus 0,16 €/km yhdistyksen tapahtumien liittyvistä matkoista. Matkakorvauksen yläraja on 100,00 € / henkilö / tapahtuma. Yhdistyksen hallitus käsittelee kunkin korvauksen tapauskohtaisesti, ja kunkin henkilön tulee itse anoa matkakorvaukset hallitukselta 1 kk kuluessa tapahtuma-ajankohdasta.

·         Ehdotetaan, että yhdistyksen toimihenkilöille voidaan maksaa matkakorvaus 0,16 € /km koulutukseen liittyvistä matkoista, mikäli koulutus liittyy toimihenkilön vastuualueeseen. Matkakorvaus on enintään 100,00 € / henkilö / koulutus. Yhdistyksen hallitus käsittelee kunkin korvauksen tapauskohtaisesti, ja kunkin henkilön tulee itse varmistaa oikeutensa matkakorvaukseen ennen koulutukseen osallistumista sekä anoa matkakorvaukset hallitukselta 1 kk kuluessa koulutuksen ajankohdasta.

12.   Käsitellään muut asiat sekä esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

·         Vuoden heeleri 2019 –palkitseminen

·         Vuoden aktiivi 2019 –palkitseminen

13.   Kokouksen päättäminen