PEVISA hyväksytty ylimääräisessä kokouksessa 6.4.2021

6.4.2021

Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry:n ylimääräinen kokous

Sari Polvinen esitteli ehdostuksen rodun uudeksi PEVISA –ohjelmaksi. Uusi Pevisa-ohjelma hyväksyttiin esitetyin muutoksin. Kokouksen asiakirjat on julkaistu jäsensivujen  Kokouksen asiakirjat -osiossa


Rodun PEVISA-ohjelmaan 1.1.2022 alkaen

  • Lisätään polvitutkimuksen raja-arvot: Polvitutkimuksessa tuloksen 1
    saaneelle koiralle käytetään vain tuloksen 0 saanutta koiraa. Tuloksen
    2-4 saaneita koiria ei käytetä jalostukseen.
  • Lisätään silmäsairauslistaan: Iris hypoplasia ja M + MOA (mikroophtalmia + multiple ocular anomalities) eli pienisilmäisyys.

Ylimääräisen kokous pidettiin tiistaina 6. huhtikuuta 2021 kello 18:00 etänä ja kaikki jäsenet oli kutsuttu osallistumaan. Kokous kutsuttiin koolle lancashirenkarjakoirien PEVISA–esityksen hyväksymiseksi. Lue lisää täältä.