Yhdistyksen vuosikokous 25.7.2020 kello 12.30 Nurmijärvellä

8.7.2020

Jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen ilman ennakkoilmoittautumista. Kartoitamme osallistujamäärää kahvitarjoilua varten. Jos haluat varmistaa kokouskahvisi, käy ilmoittautumassa täällä: https://forms.gle/MCYkbQ6e4D6JqS9m9 


Kokouskutsu

Suomen Lancashire Heeler –yhdistys ry:n

Sääntömääräinen vuosikokous

         

TERVETULOA osallistumaan Suomen Lancashire Heeler –yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Aika: Lauantai 25. heinäkuuta 2020

Paikka: Koirakoulu Rallitassu, Kauppanummentie 8, 01900 Nurmijärvi


Päivän aikataulu:

kello   12.00             Kokouskahvi, yhdistys tarjoaa, ja valtakirjojen tarkastus

            12.30             Vuosikokous


HUOM: Ennen vuosikokouksen alkua tarkastetaan kokousedustajien äänioikeus ja valtakirjat, jotka tulee toimittaa paikalle viimeistään 15 min ennen kokouksen alkua. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää yhden jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta.


Esityslista

1.     Kokouksen avaus

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     Esitetään vuodelta 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7.     Vahvistetaan vuodelle 2020 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus vuosille 2020 ja 2021.

8.     Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kesken kauden eronneen tilalle. 

9.     Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

10.  Valitaan edustajat Suomen Seurakoirayhdistys ry:n ja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n kokouksiin

11.  Käsitellään ehdotus hallituksen ja toimihenkilöiden matkakorvauksista vuodelle 2020

  • Ehdotetaan, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten matkakorvaus hallituksen kokouksista sekä jalostustoimikunnan jäsenten matkakorvaus toimikunnan kokouksista v. 2020 on 0,16 €/km. Matkakorvauksen yläraja on 60,00 € / henkilö / kokous. Matkakorvausta ei makseta sähköisistä kokouksista. Kimppakyytejä tulee suosia mahdollisuuksien mukaan.
  • Ehdotetaan, että yhdistyksen toimihenkilöille ja tapahtumien järjestäjille voidaan maksaa matkakorvaus 0,16 €/km yhdistyksen tapahtumien liittyvistä matkoista. Matkakorvauksen yläraja on 100,00 € / henkilö / tapahtuma. Yhdistyksen hallitus käsittelee kunkin korvauksen tapauskohtaisesti, ja kunkin henkilön tulee itse anoa matkakorvaukset hallitukselta 1 kk kuluessa tapahtuma-ajankohdasta.
  • Ehdotetaan, että yhdistyksen toimihenkilöille voidaan maksaa matkakorvaus 0,16 € /km koulutukseen liittyvistä matkoista, mikäli koulutus liittyy toimihenkilön vastuualueeseen. Matkakorvaus on enintään 100,00 € / henkilö / koulutus. Yhdistyksen hallitus käsittelee kunkin korvauksen tapauskohtaisesti, ja kunkin henkilön tulee itse varmistaa oikeutensa matkakorvaukseen ennen koulutukseen osallistumista sekä anoa matkakorvaukset hallitukselta 1 kk kuluessa koulutuksen ajankohdasta.

12.  Käsitellään yhdistyksen hallituksen ehdotus Suomen Lancashire yhdistyksen sääntöjen ”8§ Yhdistyksen vuosikokous” muuttamiseksi.


Nykyisessä muodossaan 8§ Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä nuorisojäseniä lukuun ottamatta yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää yhden jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Muutosehdotus (lisäykset kursiivilla):

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa. Yhdistyksen vuosikokoukseen voi yhdistyksen hallituksen päätöksellä osallistua tietoliikenneyhteyden avulla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä nuorisojäseniä lukuun ottamatta yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää yhden jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla. Tietoliikenneyhteyden avulla osallistuvan jäsenen osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Valtakirjaa ei voida käyttää tietoliikenneyhteyden kautta osallistuttaessa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13.  Käsitellään muut asiat sekä esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää

·       Vuoden heeleri 2019 –palkitseminen

·       Vuoden aktiivi 2019 –palkitseminen

14.  Kokouksen päättäminen