Jäsenille kutsu vuosikokoukseen su 19.3.2023

1.3.2023

Suomen Lancashire Heeler –yhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Aika: sunnuntaina 19. maaliskuuta 2023 klo 11:30
Paikka: Haukitie 10 H, 02170 Espoo (Osallistuminen onnistuu myös etäyhteydellä)

Kutsu: Kokoukseen ja luennolle voi osallistua vain jäsenet. Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Voit tutustua aikatauluun ja esityslistaan alla. Jäsenistölle toimitetaan varsinainen kokouskutsu jäsenlehdessä ja verkkosivuilla, sekä lähetetään muistutus sähköpostitse niille, joilla jäsenrekisteristä löytyy sähköpostiosoite. 

Asiakirjat: Kokousasiakirjat on julkaistu vain jäsenille Jäsensivujen asiakirjoissa.

Etäyhteys:  Etäyhteyslinkki luennolle ja kokoukseen julkaistaan Jäsensivuilla, ja lähetetään edellisenä päivänä sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa rekisteriimme. 

Päivän aikataulu: 
9:45  Etäkokouksen linjat auki
10:00 Miten omistaja voi huolehtia heelerin kehonhuollosta - osteopaatti Katriina Slotte
11:20 Äänioikeuden toteaminen osallistujilta ja valtakirjojen tarkastus (vain paikallaolijat)
11:30 SLHY ry. vuosikokous alkaa

Ennen vuosikokouksen alkua tarkastetaan kokousedustajien äänioikeus ja valtakirjat, jotka tulee toimittaa paikalle viimeistään 15 min ennen kokouksen alkua. Valtakirjaa ei voi käyttää etäyhteydellä osallistuttaessa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää yhden jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla. Nuorisojäsenellä ei ole äänioikeutta. Kaikki äänestävät (paikan päällä ja etänä) Yhdistysavaimen kautta eli Jäsensivuilla - etsithän siis kirjautumistunnuksesi hyvissä ajoin esille. Kokouskutsu ja kokousmateriaalit julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla.

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään vuodelta 2022 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan vuodelle 2023 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2024.
 8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kesken kauden eronneiden tilalle.
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 10. Valitaan edustajat Suomen Seurakoirayhdistys ry:n ja Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n kokouksiin.
 11. Käsitellään ehdotus hallituksen ja toimihenkilöiden matkakorvauksista vuodelle 2023.
  Ehdotetaan, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten matkakorvaus hallituksen kokouksista sekä jalostustoimikunnan jäsenten matkakorvaus toimikunnan kokouksista on 0,24 €/km. Matkakorvauksen yläraja on 80,00 € / henkilö / kokous. Matkakorvausta ei makseta sähköisistä kokouksista. Kimppakyytejä tulee suosia mahdollisuuksien mukaan.
  Ehdotetaan, että yhdistyksen toimihenkilöille ja tapahtumien järjestäjille voidaan maksaa matkakorvaus 0,24 €/km yhdistyksen tapahtumiin liittyvistä matkoista. Matkakorvauksen yläraja on 120,00 € / henkilö / tapahtuma. Yhdistyksen hallitus käsittelee kunkin korvauksen tapauskohtaisesti, ja kunkin henkilön tulee itse anoa matkakorvaukset hallitukselta 1 kk kuluessa tapahtuma-ajankohdasta.
  Ehdotetaan, että yhdistyksen toimihenkilöille voidaan maksaa matkakorvaus 0,24 € /km koulutukseen liittyvistä matkoista, mikäli koulutus liittyy toimihenkilön vastuualueeseen. Matkakorvaus on enintään 120,00 € / henkilö / koulutus. Yhdistyksen hallitus käsittelee kunkin korvauksen tapauskohtaisesti, ja kunkin henkilön tulee itse varmistaa oikeutensa matkakorvaukseen ennen koulutukseen osallistumista sekä anoa matkakorvaukset hallitukselta 1 kk kuluessa koulutuksen ajankohdasta. 
  Yhdistyksen omiin tapahtumiin osallistuvat yhdistyksen jäsenet, jotka ovat virallisia toimihenkilöitä ovat vain yhdistyksen korvauskäytännön piirissä. Ainoastaan yhdistyksen järjestämän kokeen tai näyttelyn tuomarina toimiva henkilö voi hakea päivärahaa ja kilometrikorvauksia Kennelliiton ohjeistuksen mukaan.
 12. Käsitellään hallituksen ehdotus kahdesta uudesta kunniajäsenestä.
 13. Käsitellään muut asiat sekä esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta ei päättää
 • Vuoden heeleri 2022 - palkitseminen
 • Vuoden aktiivi 2022 - palkitseminen
 • Ansiomerkkien saajien palkitseminen
 • Erikoisnäyttelyn 2024 tuomarit Päivi Eerola ja Hannie Warendorf
 • Keskustelufoorumin järjestäminen yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi
 • Selvitys Vuoden heeleri -kisan sääntöjen kehittämisestä: Sääntöjä tarkasteltiin ja päivitettiin, mutta rakennemuutoksia ei tehty. Työryhmän kokoaminen oli suunnitteilla mutta jäi hallituksen kokoonpanon muutoksista johtuen. Hallitus keskusteli asiasta ja päätettiin, että tehdään jäsenkysely asiasta.
 • Selvitys rodun nimen muuttamiseksi: Vuosikokous 2022 pyysi hallitusta ottamaan Kennelliiton kanssa esille uudestaan, mitä rodun nimen vaihtaminen vaatisi. Hallitus sai Kennelliitosta näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijältä Paula Rekirannalta vastauksen, että kun rodun rotumääritelmä seuraavan kerran tulee käsittelyyn, eli kun FCI tekee siihen muutoksia/päivityksiä, käännösesitys lähetetään rotujärjestölle lausunnolle, jolloin rotujärjestö voi ottaa kantaa myös rodun nimeen.

  14. Kokouksen päättäminen