Kennelliitto palkitsi Suomen Lancashire Heeler-yhdistyksen!

24.4.2024

Suomen Kennelliitto on palkinnut Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry:n Koiranpäivänä vaikuttavasta työstä rodun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 😍

Lancashirenkarjakoirien monimuotoisuutta on edistetty tehokkaasti
Vuonna 2002 perustettu Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry palkittiin hyvästä työstä rodun monimuotoisuuden ja terveyden edistämiseksi. Lancashirenkarjakoira ei vielä ole kansainvälisen koiranjalostusunioni FCI:n virallisesti hyväksymä rotu. Sen rotukirjat ovat auki, eli rotuun voidaan ottaa sellaisia koiria, joiden vanhemmat eivät ole rekisteröityjä rotukoiria.

- Rotuyhdistys on pyrkinyt pitämään kiitettävällä tavalla yllä Suomessa suhteellisen pienen rodun monimuotoisuutta. Terveysasiat on otettu hyvin huomioon rodun kehittämisessä. Rodun terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä korostuu avoimuuden kulttuuri, kiittää Kirsi Sainio.

Rotuyhdistys on toteuttanut lancashirenkarjakoirien monimuotoisuuskartoituksen ennen kuin rodulle saatiin geenitesti. Rodun geneettinen monimuotoisuus on tällä hetkellä hyvällä mallilla. Rodulla on käytössä suuri terveystaulukko, joka on avoin, kaikille näkyvä tietokanta yhdistyksen verkkosivuilla. Rodun terveyttä edistetään jalostukseen käytettävien koirien silmä- ja polvitutkimusten sekä geenitestin avulla. Kasvattajien käyttöön on perustettu Heeler-Tinder, jonka kautta kasvattajat voivat etsiä jalostukseen käytettäviä uroksia.

- Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry on tehnyt yli 20 vuoden ajan määrätietoista työtä lancashirenkarjakoirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Rodun geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseen on kiinnitetty huomiota alusta asti. Avoimen kulttuurin ansiosta tietoa rodun terveydestä on saatavilla poikkeuksellisen hyvin. Omalla esimerkillämme pyrimme laajentamaan avoimuuden kulttuuria myös kansainvälisesti rodussamme. Yhdessä Kennelliiton tuella meidän on hyvä jatkaa lancashirenkarjakoirien vastuullista ja tiedostavaa koiranjalostusta, kertoo yhdistyksen jalostustoimikunnan puheenjohtaja Pia Markkanen.Lue tästä Kennelliitolle lähetetty hakemus: