Kasvattajasitoumuksen näyttelyvaateesta voi nyt poiketa omalla ilmoituksella helmikuun 2021 loppuun saakka

17.11.2020

Kasvattajasitoumuksen näyttelyvaateesta voi nyt poiketa omalla ilmoituksella helmikuun 2021 loppuun saakka.

SLHY:n jalostustoimikunta on päättänyt, että koronatilanteesta johtuvien näyttelyiden 
peruuntumisten takia seuraava toimintatapa otetaan käyttöön 28.2.2021 asti. 

Sitoumuskasvattaja voi omalla ilmoituksellaan poiketa JTO:n vähimmäisvaatimuksesta ja kasvattajasitoumuksesta siltä osin kuin jalostukseen käytettävillä yksilöillä tulee olla näyttelytulos tai jalostustarkastuksen ulkomuotoarvio. PEVISAn sekä muiden JTOn ja kasvattajasitoumuksen ehtojen tulee täyttyä. 

Ilmoitus tulee tehdä ennen astuttamista. Astuttaminen on tehtävä tämän poikkeuskäytännön 
voimassaoloaikana. 

Ilmoituksessa tulee ilmoittaa yhdistelmä sekä se, että poikkeus koskee näyttelyvaadetta. 

Ilmoitus toimitetaan SLHY:n jalostustoimikunnalle sähkopostitse tai yhdistyksen sivuilta löytyvällä lomakkeella. Saat kuittauksen perille tulleesta ilmoituksesta. 

Jalostustoimikunta ei tarkastele yhdistelmää muilta osin ilman erillistä pyyntöä.