JTO julkaistu kommentoitavaksi jäsenille

7.2.2021

Yhdistyksen jalostustoimikunnan ja hallituksen esitys Jalostuksen tavoiteohjelmaksi kaudelle 2022-2026 on nyt nähtävissä ja kommentoitavissa jäsensivuilla. Tavoiteohjelma hyväksytään vuosikokouksessa 21.2.2021.