Hyvät käytöstavat luovat positiivisen ilmapiirin

12.8.2020

Suomen Lancashire Heeler -yhdistyksen hallitus haluaa muistuttaa yhdistyksen jäseniä hyvästä käytöksestä. Hyvällä käytöksellä ja jäsenistön välisellä vuorovaikutuksella on suora yhteys yleiseen ilmapiiriin sekä toimihenkilöiden motivaatioon työskennellä yhdistyksen hyväksi.

 Hyvä käytös tarkoittaa esimerkiksi sitä, että suhtaudumme toisiimme ystävällisesti, asiallisesti ja kohteliaasti. Suomen Kennelliitto edellyttää jäseniltään hyvää kenneltapaa, joihin esimerkiksi valheellisen tiedon jakaminen tai kiusaaminen ei kuulu, tälläinen käytös ei ole hyväksyttävää keneltäkään. Jokainen rodun harrastaja on tärkeä ja yhdessä tekien, avoimessa ja rakentavassa ilmapiirissä, saamme paljon aikaiseksi. 

Jos SLHY:n toimikuntien työskentelyssä on jotain moitittavaa, niistä tulee ensisijaisesti ilmoittaa SLHY:n hallitukselle. Jos havaitset epäkohtia SLHY:n hallituksen toiminnassa, ilmoita siitä hallitukselle tai yhdistyksen puheenjohtajalle. Jos vielä tämän jälkeen olet sitä mieltä, että asia ei saanut riittävää käsittelyä, voi jäsenistö vaatia ylimääräistä kokousta. Seuraavassa ote yhdistyksen sääntöjen kohdasta 8 : "Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle." Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla hallitukselle yhdistyksen sähköpostiin heeler.yhdistys(at)gmail.com tai suoraan hallituksen jäsenille, joiden yhteystiedot löytyvät nettisivuilta: https://www.lancashireheeler.fi/yhdistys/hallitus/