Kasvattajasitoumuksen näyttelyvaateesta voi nyt poiketa omalla ilmoituksella vuoden 2021 loppuun saakka

12.3.2021

SLHY:n jalostustoimikunta on päättänyt, että Covid-19 pandemian ja siitä seuranneiden näyttelyiden peruuntumisten takia jatkamme poikkeusilmoituskäytäntöä vuoden loppuun asti. Sitoumuskasvattaja voi omalla ilmoituksellaan poiketa JTO:n vähimmäisvaatimuksesta ja kasvattajasitoumuksesta siltä osin kuin jalostukseen käytettävillä yksilöillä tulee olla näyttelytulos tai jalostustarkastuksen ulkomuotoarvio. PEVISAn sekä muiden JTOn ja kasvattajasitoumuksen ehtojen tulee täyttyä. Ilmoitus tulee tehdä ennen astuttamista.

Ilmoituksessa tulee ilmoittaa yhdistelmä sekä se, että poikkeus koskee näyttelyvaadetta. Ilmoitus toimitetaan SLHY:n jalostustoimikunnalle sähkopostitse heeler.jalostustoimikunta(at)gmail.com tai yhdistyksen sivuilta löytyvällä lomakkeella. Saat kuittauksen perille tulleesta ilmoituksesta.

Jalostustoimikunta ei tarkastele yhdistelmää muilta osin ilman erillistä pyyntöä.

Suosittelemme virallista ulkomuodon arviointia kaikille jalostuskoirille, kun se jälleen on mahdollista.