Pentuvälitys

Päivitetty

1.11.2021

Pentuvälityksessä ilmoitetut syntyneet pentueet löydät täältä.

Pentuvälityksessä ei tällä hetkellä pentueita. 

Haaveissa heeleri? Katso kasvattajien yhteytiedot täältä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, Pentuvälitykseen ilmoitetut suunnitellut pentueet löydät täältä.

Tällä hetkellä ei suunniteltuja pentueita
Lancashire heeler-pennun ostajalle

Pyri aina tutustumaan pennun molempiin vanhempiin ja niiden luonteisiin, jos vain mahdollista. Varmista, että molempien vanhempien silmät ja polvet on virallisesti tutkittu, eikä silmissä ole todettu vakavia koiran näkökykyä rajoittavia sairauksia tai vakavia polvimuutoksia. Lisätietoa löydät kohdasta Ohjeita nartun omistajalle.

Varmista, että pentu on ennen luovutusta rekisteröity, tunnistusmerkitty mikrosirulla ja että pentu on silmätarkastettu virallisesti 6-8 viikon iässä. . Myyjän tulee selvittää aina ostajalle mitä mahdolliset silmätarkastuksessa tehdyt diagnoosit merkitsevät koiran tulevan elämän kannalta. Myyjän tulee aina myös selvittää ostajalle kyseisen pennun mahdollinen riski sairastua rodun perinnöllisiin sairauksiin. Koiran kaupasta tulee aina tehdä kirjallinen kauppasopimus Suomen Kennelliiton lomakkeella ja ostajan tulee saada mukaansa pennun rekisterikirja sekä kirjalliset ruokinta- ja hoito-ohjeet. Pennun ostaja on oikeutettu saamaan neuvontaa myyjältä myöhemmin tarvitessaan.

Mikäli kyseessä on narttu- tai urospennun sijoitus, tulee sijoitussopimus tehdä aina Kennelliiton lomakkeella. Sijoitettaessa koiran jalostus- ja omistusoikeudet jäävät kasvattajalle/sijoittajalle ja koirasta peritään tällöin jalostuskäytön jälkeen palautettava vakuusmaksu.

Tutustuthan myös rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan:

Pennuista kiinnostuneet

Lancashire heeler -pennuista kiinnostuneet voivat kysellä rodusta ja tulevista pentueista suoraan kasvattajilta.


Kasvattajat

Suomen Lancashire Heeler-yhdistyksen vuosikokous teki 13.2.2010 päätöksen, jonka mukaan yhdistyksen nettisivuille pentuvälitykseen otetaan vain yhdistyksen sitoumuskasvattajien kasvattamat pentueet. Tarvittaessa löydät kasvattajasitoumuksen allekirjoitettavaksesi sivun lopusta. Heelereiden jalostuskriteereihin voit tutustua myös sivun lopusta.

Sitoumuskasvattajat sitoutuvat (ote kasvattajasitoumuksesta):
Noudattamaan Suomen Kennelliiton jalostusstrategiaa ja Suomen Lancashire Heeler –yhdistys ry:n (jatkossa SLHY) jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO:ta). Käytän kasvatustoiminnassani ainoastaan yksilöitä, jotka täyttävät SLHY:n jalostuksen tavoiteohjelmassa mainitut jalostuskriteerit.”

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)
Jalostusyksilön tulee täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:

 • rekisteröintiin vaaditut PEVISAN mukaiset kriteerit
 • rodunomainen luonne, mielellään luonnetesti, MH-luonnekuvaustulos tai suoritettu jalostustarkastuksen luonneosio
 • yksi virallinen näyttelytulos tai jalostustarkastuksesta saatu arvio koiran ulkomuodosta

Mikäli sitoumuskasvattaja haluaa pentueensa pentuvälitykseen tai kertoa suunnitteilla olevista pentueista, tulee seuraavat tiedot ilmoittaa jalostustoimikunnan sähköpostiosoitteeseen heeler.jalostustoimikunta (ät) gmail.com :

 • pentueen syntymäaika ja luovutusaika
 • x urosta ja x narttua (tarvittaessa värit)

ISÄ:

 • nimi (+linkki koiranettiin)
 • viralliset terveystulokset; polvilausunto ja viimeisin silmälausunto (pvm, tulos) ja muut mahdolliset viralliset terveystulokset, kuten selkälausunto, lonkkakuvaustulos tms.
 • geenitestitulokset (tai status vanhempien geenitestien perusteella)
 • luonnetesti-  tai MH-luonnekuvaustulos tai  tieto suoritetusta jalostustarkastuksen luonneosiosta sekä mahdolliset viralliset koetulokset
 • mahdollinen virallinen näyttelytulos tai suoritettu jalostustarkastuksen ulkomuoto-osio

EMÄ:

 • nimi (+linkki koiranettiin)
 • terveystulokset; polvilausunto ja viimeisin silmälausunto (pvm, tulos) ja muut mahdolliset viralliset terveystulokset, kuten selkälausunto, lonkkakuvaustulos tms.
 • geenitestitulokset (tai status vanhempien geenitestien perusteella)
 • luonnetesti- tai MH-luonnekuvaustulos tai tieto suoritetusta jalostustarkastuksen luonneosiosta sekä  mahdolliset viralliset koetulokset
 • mahdollinen virallinen näyttelytulos tai suoritettu jalostustarkastuksen ulkomuoto-osio

Huomioikaa, että epävirallisia tuloksia ei pentuilmoituksissa julkaista. Yhdistyksen kasvattajasitoumuksessa edellytettäviä asioita kuten pentujen rekisteröinti, virallinen silmätarkastus tms. ei tarvitse erikseen mainita pentuilmoituksissa.

 • Kasvattajan yhteystiedot:(puhelin, email, kotisivut)

MUISTAKAA pyytää pentueen poisto pentuvälityksestä heti kun kaikille pennuille on koti tiedossa!

Kasvattajasitoumus allekirjoitettuna ja skannattuna toimitetaan jalostustoimikunnalle os: heeler.jalostustoimikunta@gmail.com tai postitse osoitteeseen: SLHY ry. jalostustoimikunta/Sanna Samio-Karine, Karjamaantie 99, 05430 Nuppulinna